Om oss

Vi strävar efter enkla och smarta lösningar på svåra problem.

Efter lång erfarenhet inom automatisering kan vi bara konstatera en sak, de anläggningar som är konstruerade för att vara enkla är de som fungerar bäst. Därför strävar vi efter att lösa problem på enkelt vis.

Bättre med mer teknik?

Nej, inte alltid. Vi upplever att trenden i branschen går mot mer teknik med mer uppkopplade sensorer och system. Detta för att möjliggöra analys för att lösa problem och spara energi.
Vi vill hellre fokusera på att göra anläggningar problemfria från början.