Vår Gård Saltsjöbaden – Beijer HMI mot WebPort

På vår gård byter vi lokala HMI paneler och installerar WebPort för integration av totalt 11 Saia PLC:er.

NewSec – VPS & WebVision

Till Newsec levererar vi en virtuell privat server med Webvision. Till WebVision ansluts ett 20-tal fastigheter med Fidelix.

Signalisten – Iconics mot WebVision

Ute hos Signalisten installerar vi nytt scada Fidelix WebVision för att ersätta en äldre Iconics. Det nya scada systemet hanterar ett 80-tal fidelixer.