Brf. Silverlönnen – KTC mot Fidelix

Här byter vi ut ännu en KTC i en JM-byggd förening. Nu när vi gjort några JM föreningar så börjar vi märka av att de brukar ha samma ”problem”. Eftersom systemlösningen är snarlik i alla.

Sigmahuset – Siemens mot Fidelix

Vi är tillbaka på Sigmahuset för att byta sista Siemens systemet mot Fidelix.

Injustering av värmesystem

Allt för ofta stöter vi på anläggningar som inte fungerar. Väldigt ofta beror det på att anläggningen är felaktigt injusterad, eller inte alls injusterad. Därför har vi genomgått en utbildning i injustering av värmesystem. Detta så vi lättare ska kunna felsöka kunders anläggningar när vi ändå är på […]

Dplainer – Satchwell mot Fidelix

Här byter vi ut föråldrad Satchwell mot ny Fidelix.

Brf.Marielund – KTC mot Fidelix

Ytterligare en bostadsrättsföreningen som behövde byta ut sitt styrsystem. Även här installerar vi Fidelix.Det kan se stökigt ut med alla kablar, men vi försöker alltid minimerar driftstörningar vid ombyggnad. Som här har vi det befintliga styrsystemet igång så länge det är praktiskt möjligt.

Kv.Hästen – Siemens mot Fidelix

Detta styrsystem, vilket är helt fungerande skall vi byta ut. Ganska ofta upplever vi att fastighetsägare väljer styrsystem efter priset. Men efter några år, då deras verksamhet förändras eller expanderar så upptäcker de att deras installerade system inte uppfyller deras krav längre. Då får man byta igen helt […]

Kv.Pennfäktaren 10 – Larmia mot Larmia

På Kv. Pennfäktaren 10 i Stockholm har vi fått i uppdrag att byta ut äldre Larmia LS920 i totalt 4 apparatskåp mot nyare Larmia Awalon W17 med tillhörande Carbon moduler. Vi bytte även ut den äldre föråldrade huvuddatorn mot en ny med Larmia Evo Scada. Vi tyckte att […]

Sigmahuset – Siemens mot Fidelix

Här byggs det om!Januari 2022 bytte vi ut föråldrat styrsystem i 5st apparatskåp. Projektet var utmanande då den befintliga dokumentationen var knapphändig. Vi efterlämnade ny dokumentation över styranläggningen efter vår leverans. Mycket trevligare för nästkommande framtida entreprenör att komma till denna arbetsplats.

Brf. Parkdammen – KTC mot Fidelix

November 2021 bytte vi ut ett föråldrat styrsystem i 2 apparatskåp.Värme/varmvatten till fastigheten via fjärrvärme och värmepumpar.

Kv. Vattuormen – Saia PCD mot Fidelix

Här byter vi ut äldre Saia PCD mot ny Fidelix.